Wiara

Uzdrowienie paralityka

 

Niedziela 19 II 2012r.

(Mk 2,1-12)
Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy. A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy myśleli w sercach swoich: Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, prócz jednego Boga? Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: Czemu nurtują te myśli w waszych sercach? Cóż jest łatwiej: powiedzieć do paralityka: Odpuszczają ci się twoje grzechy, czy też powiedzieć: Wstań, weź swoje łoże i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów - rzekł do paralityka: Mówię ci: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu! On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga mówiąc: Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego.

 Zdumiewające!

  Niekonieczna była wiara paralityka, wystarczyła wiara czterech dobroczyńców zdeterminowanych, którzy go nieśli.

Widząc ich wiarę Jezus odpuścił mu grzechy.

Znowu w dzisiejszym czytaniu, jak tydzień temu, paraliż ciała, jak tam trąd, są obrazem stanu człowieka wewnętrznego.

Więc grzechy mogą człowieka wewnętrznie sparaliżować.

Przypomina mi to list do Kościoła w Efezie z Apokalipsy Św. Jana.

Do portu w Efezie rzeka nanosiła swój muł i trzeba było nieustannie czyścić  port z tego mułu,

gdyż inaczej następował w nim paraliż.

Zamulony port nie mógł funkcjonować, statki nie mogły wpływać.

To symbol tego, jak różne, niby niewinne słabości, małe niewierności, powszednie grzechy nieustannie napływające,

potrafią sparaliżować wewnętrznego człowieka.

Wtedy ciężko sięgnąć po Pismo Święte, wtedy brakuje sił by się modlić, wtedy pełnienie Woli Bożej jest ponad siły,

wtedy pomoc bliźniemu jest niemożliwa, nawet sobie samemu nie można już pomóc.

Wtedy można już tylko liczyć na bliźnich, tych zdrowszych duchowo, którzy nie popadli w duchowy paraliż.

Myślę że każdy doświadczył tej lekkości, radości, chęci do dobrego, po dobrej spowiedzi, tym oczyszczeniu

własnego "portu" z mułu, który każdemu nanoszą małe winy, słabości, niewierności, nie mówiąc już o większych winach.

Panie Jezu, nasz lekarzu, podnieś nas z wszelkiego duchowego paraliżu.

Uzdrawiaj nas też z wszelkiego paraliżującego lenistwa duchowego i fizycznego.

Lepiej jest w życiu nosić paralityków niż nimi się stać.

Pozdrawiam serdecznie

Grażyna z Sulęczyna

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Komentarz do Ewangelii 22 I 2012

 

(Jon 3,1-5.10)
Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam. Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan. Niniwa była miastem bardzo rozległym - na trzy dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona. I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i oblekli się w wory od największego do najmniejszego. Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej.

(Ps 25,4-9)
REFREN: Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie,
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Pamiętaj o mnie w swoim miłosierdziu
ze względu na dobroć Twą, Panie.

Dobry jest Pan i prawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
uczy pokornych dróg swoich.

(1 Kor 7,29-31)
Mówię, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś, co się radują, tak jakby się nie radowali; ci, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali; ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata.

(Mk 1,15)
Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

(Mk 1,14-20)
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

 

 

(Ps 25,4-9)
REFREN: Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami

Zastanawiam się jakie są ścieżki Jezusa, które mogę zaobserwować w dzisiejszym czytaniu?

Jego krewny Jan, przyjaciel, jest w więzieniu i wydawałoby się (ludzkim myśleniem) że powinien powędrować, pod lochy Heroda,

tam protestować, lub w cudowny sposób uwolnić Jana z kajdan.

Jezus jednak wiedział, że MISJA Jana już się kończy,

że Jan idzie do NIEBA i cóż może uczynić mu człowiek?

Ścieżki Jezusa są inne od "ludzkiego myślenia".

On nie działa w żadnej chwili pod wpływem emocji, ludzkich kalkulacji czy ambicji.

Modlitwa, wielodniowa, na pustyni, pozwoliła Mu rozeznać swoją WIZJĘ i MISJĘ życiową.

Od tego momentu, nie zwlekając, nie zbaczając w inne zadania, zaczyna ją realizować:

Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą

Od razu też podjął "sztandar Św. Jana głosząc:

Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Zaraz też zaczął "kompletować sobie ekipę współpracowników - apostołów"

Można powiedzieć w skrócie, że nie było w tym "fajerwerków",

ale mozolna, cicha "praca u podstaw".

 

Ciekawą rzecz kiedyś dowiedziałam się na jakichś rekolekcjach:

Dlaczego Jezus powoływał rybaków a nie np. rolników, hodowców winorośli, czy zwierząt?

Powoływał ludzi, już życiowo przygotowanych na ryzyko, niepowodzenie,

pływanie po niebezpiecznym, nieprzewidywalnym morzu,

bez pewności powrotu z pełnymi sieciami.

Rolnicy mają wydeptane, stałe ścieżki, raczej unikają ryzyka, niż je podejmują.

Jezusowi potrzebni byli ludzie zahartowani w boju i takich wypatrzył sobie wśród rybaków.

 

 

Obrazek z rybakiem namalowałam dawno temu.

Miał przedstawiać rybaka, który raczej nie odpowie na powołanie Jezusa.

Ten rybak nie zostawi swoich sieci.

Za bardzo jest w nie zaplątany, uwikłany.

Wygląda też jakby nie zdawał sobie z tego sprawy,

jest raczej zadowolony ze swego "dorobku".

 

Panie Jezu,

pomóż mi zawsze odnajdywać Twoje ścieżki,

Twoje powołanie i tylko tymi ścieżkami chodzić,

"proste czyniąc ślady nogami" (ef)

Bym nie zbaczała, nie marnowała energii na to, co nie jest Twoją wolą.

Bym do końca skupiała się na mojej wizji i misji życiowej, dawno rozeznanej.

Pozdrawiam zimowo :)

Grażyna z Sulęczyna

 

Pielęgnacja Człowieka Wewnętrznego

Moje przemyślenia i pozdrowienia na początek roku 2017

w formie filmiku na moim kanale na You Tube. Zapraszam serdecznie do kliknięcia w miniaturkę :)

Zrób sobie kawę lub herbatę, bo filmik trwa pół godziny :)

 

 

Różne sygnały wewnętrzne i zewnętrzne dopingują mnie do tego, by rozwijać mój kanał "Kiara Pro-Art"

i kontynuować tematykę wewnętrznego porządkowania Człowieka oraz jego pielęgnacji.

Jak zwykle mój "szkicownik duchowy" jest pełen projektów wstępnych i tylko muszę uciułać odpowiednią

ilość czasu na stopniową  realizację moich pomysłów ;)

 

Tymczasem pozdrawiam serdecznie

wszystkich moich Miłych Gości :)

Kiara od You Tuba

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Apokalipsa - jak się przygotować

Rok 2013 kończy się, a ja wspominam nasze tegoroczne letnie rekolekcje, (pierwsze na WYSPIE).

Ich temat: Jak przygotować się na przyjście PANA, na podstawie listów św. Piotra.

 

 

W czasie poprzedzającym to wydarzenie, dostaliśmy od Ojca Mietka list, w którym wskazał nam fragment

z Apokalipsy św. Jana roz. 19 w. 11 i dalej.

Tytuł tego rozdziału to "Pierwsza walka zwycięskiego SŁOWA" - Dużo w tej wizji obrazów, symboli...

O. Mietek interpretuje ten fragment, jako zapowiedź epoki, która nadchodzi - epoki Ducha Świętego.

BIAŁY KOŃ - triumfalny wjazd Ducha Świętego

                 - koń przypomina walkę a jeździec na nim - TRIUMFATORA

KOŃ - symbol siły, zręczności - tutaj - symbol Ducha Świętego wkraczającego z wielką mocą do Kościoła,

aby rozpocząć złote czasy czystego, oczyszczonego Kościoła.

TRIUMFATOR - siedzący na białym koniu

- jest WIERNY - wiernie walczy o nasze zbawienie

- jest PRAWDZIWY - prawdomówny- Jego miłość nie jest fałszywa, to miłość w prawdzie

- jest SPRAWIEDLIWY - tzn. w sposób święty - w ostrej prawdzie, ale i przez miłosierdzie.


- Oczy Jego świecą jak płomień ognia - mowa o tym, że Duch Święty ma pełnię poznania i oczyszczania,

  jest ogniem trawiącym fałsz, kłamstwo...

Duch Święty chce ogniem spalić w sercach ludzkich to, co nie jest święte,

chce rozgrzać, zapalić serca ku Bogu i udzielić im wiele światła, które by dopomogło

do osiągnięcia prawdziwej świętości...

- A imię Jego "Słowo BOGA"

- Duch Święty daje się nam poznać w Piśmie Świętym - przez co pozwala nam,

odczytywać historię naszego życia - jako świętą, przez którą Bóg nieustannie do nas przemawia.

Biblia - Słowo Boga, daje nam światło na to, aby rozumieć tę historię

i zaistniałe w naszym życiu fakty.

Również fakty w życiu całej rodziny ludzkiej.

Dalej w tej wizji z Apokalipsy, pojawia się symbol ostrego miecza.

- Ostry miecz, który odcina kłamstwo od prawdy.

W tej nowej epoce Duch Święty upomni się o życie Chrześcijan, którzy znając Słowo Boże, Ewangelię,

powinni żyć zgodnie z tym Słowem, Ewangelią.

Duch Święty będzie chciał to prostować, reformować, ale nie wszyscy będą chcieli się temu poddać,

będą się sprzeciwiali takim reformom.

O. Mietek kładzie wielki nacisk na znajomość Apokalipsy, która posługując się symboliką,

wyjaśnia losy kościoła, ostrzega przed błędami, mówi prawdę, przepowiada konsekwencje,

jakie nastąpią po odejściu Chrześcijan od poznania Słowa Bożego.

Nieznajomość, ignorowanie Pisma Świętego, prowadzi do życia według własnej woli,

własnego uznania, a nie według Woli Bożej.

Ten fragment Apokalipsy przypominał mi się codziennie rano, gdy szliśmy wszyscy na Jutrznię.

Tuż przy wejściu do dużego budynku, na trawniku, każdego dnia pasł się biały koń.

Z tyłu za nim wschodziło słońce, zjawisko było niezwykłe...

Biały koń, czekający na jeźdźca, jakby za chwilę coś miało się wydarzyć, za chwilę, za chwilę...

Nie mogłam się powstrzymać, żeby tego nie uwiecznić, Mikołaj zresztą też o tym pomyślał :)

 

 

Słowo Boże jak zawsze wykonało owocną pracę na naszych rekolekcjach.

Bardzo poruszające były świadectwa wszystkich na końcowym wspólnym dzieleniu.

Nie zapomnę Trudzi, która nie tak dawno wyszła z poważnych chorób, a tak była uskrzydlona

przeżytymi rekolekcjami, że z radości zatańczyła nam pirueta! :)

Ostatnie spotkanie modlitewne z modlitwą wstawienniczą, do dziś krzepi mojego ducha.

Między innymi służyliśmy z Mikołajem śpiewem i graniem w diakonii muzycznej

i zgadzamy się oboje, że nigdy w życiu tak dobrze nam się nie grało i śpiewało.

(nie tylko z powodu wirtuozerii Maćka :)

Jakieś nadzwyczajne dary wspierały nas w tamtym momencie, zresztą wszyscy wspaniale

włączali się w to uwielbienie.

Są  to chwile, kiedy prawie fizycznie można doświadczyć Bożej Obecności.

Modlitwa wstawiennicza trwała do późna, był upalny sierpniowy wieczór, kolejne maluchy zasypiały na rękach

i lądowały w rządku na kocykach, na rozgrzanej posadzce kościółka, - wzruszający widok.

 

 

Powracanie do tych wspomnień, dodaje mi sił na każdy, zwykły, trudny dzień

i pomnaża moją wiarę w działanie Boga w historii mojego życia.

Jeżeli przynoszę Mu w darze jedynie ziarenko gorczycy, małe jak pyłek,

ON tworzy z niego drzewo, z którego owoców i cienia korzystać mogę nie tylko ja sama...

W ostatnią noc rekolekcji  była potężna burza, trwająca godzinami.

Miałam wrażenie (nie tylko ja), że całą wyspa, wraz z naszymi domkami, podskakuje na jeziorze.

Taki prawie apokaliptyczny spektakl.

Rano wszystko się uciszyło, wstało słońce, powietrze było cudownie świeże, czyste,

wszędzie diamenciki rosy.

Poza tą jedną nocą, pogodę mieliśmy przepiękną, mogliśmy codziennie korzystać z jeziora i słońca.

Z rozpisanych na koniec ankiet wynikło bardzo dużo pozytywnych ocen i deklaracje 99% uczestników,

że za rok też przyjadą.

Więc do zobaczenia w 2014 :)

 

Jeszcze dwa fragmenty, na które wskazał nam O. Mietek już po naszych relacjach z tegorocznych rekolekcji: (warto poczytać w kontekście i porozważać :)

Ap 19,13 "A imię Jego nazwano: Słowo Boże"

Ap 1, 15 "Głos wielu wód"

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich moich Miłych Gości

z krainy www

Kiara od wspomnień

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rozmyślania nad DOLINĄ...

   Zbliżają się nasze letnie rekolekcje i wczoraj na spotkaniu wspólnoty Betlejem modliliśmy się

o SŁOWO na rekolekcje, o Bożą Kotwicę, pomocną na ten czas i oto ono: Księga Joela 4, 14 - 21.

                                                                                                                                            foto: Michał Kapusta

Mocne to słowa o Dolinie Wyroku. Dolina oddzielania, osądzania, sprawiedliwości,

błogosławieństwa i przekleństwa.

W tym roku rekolekcje mamy wspólnie ze wspólnotą świętego Hieronima z Orłowa.

Właśnie wczoraj okazało się, że jedna z osób z tej wspólnoty,

jest moją dobrą znajomą sprzed 25 lat z Gdańska, a teraz spotkałyśmy się

dzięki naszym wspólnotom w Sulęczynie. Dziś znowu, przy kawie wspominałyśmy dawne dzieje, podziwiałam jej

internetową prezentację - galerię obrazów, ceramiki, medalierstwa...(jest artystką uznaną z wielkim dorobkiem)

Dzięki Ci Trudziu za spotkanie i za to, że jesteś :)

Niezwykłe ludzkie losy i niezwykłe plany Boże. Myślałam o niej czasami, gdyż miałam podarowaną

przez nią piękną ceramikę, ale po przeprowadzce na wieś kontakty się urwały a tu taka niespodzianka :)

Szczegóły o rekolekcjach na stronie www.Betlejem.gdan.pl zapraszamy wszystkich, którzy chcą szukać Pana.

Myślę o moim życiu siedząc na łące nad Doliną Słupi, myślę o Dolinie Wyroku

i o tym jak moje życiowe wybory, dokonywane w świetle WOLI NAJWYŻSZEGO

( nie zawsze udolnie ale zawsze w szczerej bojaźni)

Jak te wybory, wytyczyły moją życiową ścieżkę i jaka to "wspaniała przygoda"

wędrować z Bogiem jako Przewodnikiem i Wspomożycielem, jaki w tym głęboki sens i jaki POKÓJ.

 

Serdecznie Wam życzę

moi Mili Goście z Doliny WWW

Prawdziwego Pokoju i Prawdziwej Radości

Kiara nad DOLINAMI

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Drogi Pana

       Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
     naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.

Z dzisiejszego psalmu 25

http://www.youtube.com/user/Wektorzy?feature=watch#p/u/3/kx8wOG5HX84

Wielokrotnie i na różne sposoby Bóg skarży się na Swój Lud,

który nie chodzi Jego drogami a jego myśli nie są Bożymi myślami.

To bardzo kojarzy mi się z piosenką, którą skomponował mój syn Mikołaj.

Tekst napisał po angielsku, mówi o torach kolejowych, po których nie jeżdżą pociągi.

Tak samo wyglądają DROGI PANA, przygotowane dla nas przez Niego,

odpowiednio wyposażone, wytyczone,

ale my nimi nie jeździmy a im dłużej to trwa,

tym destrukcja bardziej postępuje.

Wszystko zarośnięte, zardzewiałe, nic tędy nie przejedzie,

nawet drzwi do stacyjki zamurowano.

To taki straszny, straszny smutek, taka wyrazista ilustracja.

Bardzo lubię tą piosenkę, wczoraj "prześladowała" mnie pół dnia.

 

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.

 

Z nostalgią - Kiara

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

POLECAM, polecam, polecam

  Dziś chcę  podzielić się z Wami jednym z moich najcenniejszych linków - do strony, którą codziennie odwiedzam.

Jest to strona, gdzie codziennie, oddani ludzie zamieszczają homilie z dnia - Jezuity Ojca Mieczysława Wołoszyna.

To on ponad 30 lat temu odkrywał przede mną Biblię jako żywe Słowo Boga do mnie.

Chodziliśmy z mężem na jego wykłady w Gdańsku- Wrzeszczu.

Nagrywaliśmy na magnetofon kasetowy, by dzielić się nim z innymi...

Życie Ojciec Mietek miał "hiobowe" - w dzieciństwie lata na zesłaniu na Syberii z całą rodziną,

później różne ciężkie choroby. Mimo tych doświadczeń często powtarza,

że najwięcej Bóg dał mu przez to, co mu zabrał.

Nadal niestrudzony jest w głoszeniu Słowa, a ci którzy "ubolewali" w przeszłości nad jego kończącym się życiem -

- sami już niestety zeszli z tego świata, a on nadal ciężko pracuje, organizując między innymi tzw. Obozy Biblijne.

Gdy słucham jego katechez, mam wrażenie, jakby do dusznego nieznośnie pomieszczenia,

ktoś nagle wpuścił świeże, górskie powietrze, a kiedy czasami podniesie głos, (bardzo rzadko)

to tak,  jakby ktoś stanowczo i z wprawą, wyrwał bolący ząb :)

 

Solidny Krzyż Świętego Franciszka, który wisi w naszej jadalni, dostaliśmy od Ojca Mietka latem 2009 r.

Właściwie przyniósł nam ze swego pokoju 2 różne do wyboru,

ale zdecydowanie wskazał na TEN (nic nie wiedząc o naszych osobistych skojarzeniach z nim związanych :)

Ma to swoje symboliczne znaczenie (są tacy, którzy na pewno wiedzą dlaczego :)

 

Najcenniejszy skarb jaki mają Chrześcijanie - BIBLIA, często leży gdzieś zakopany, nieużywany,

podczas gdy oni sami, giną duchowo z nędzy i głodu.

 

" Biblia, księga nieznana, z szacunkiem na półce trzymana" :(


Zamieszczam ten link i kilka zdjęć ze strony Ojca Mietka

Grażyna - "córka" Mietka

http://mietek.com.pl/HomilieOkazjonalne.htm

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bałwanek i 2 Tymoteusz i MOC

   Moja praca, to też praca w ogrodzie, nawet zimą :)

Odśnieżając ścieżkę do domu, ulepiłam małego bałwanka :)

W tle  jabłonka, którą wyhodowałam z pestki (już rodzi owoce)

 

 

Myślałam, że rozbawię tym syna wracającego ze szkoły, ale on był tak zmęczony, że go nie zauważył :(

 

Bałwanek, bałwan, symbol czegoś nietrwałego, kruchego, z żywotem, jedynie do pierwszych roztopów.

Poleganie na bałwanie byłoby czymś niedorzecznym.

 

Nierzadko doświadczam własnej nietrwałości, kruchości, krótkowieczności i wtedy,

przypomina mi się fragment z Ksiąg Natchnionych.

Ten fragment jest w dzisiejszych czytaniach mszalnych.

- 2 Tm 1, 7

"Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale MOCY i miłości i trzeźwego myślenia."

Wiele razy doświadczyłam tego, jak można "jechać na MOCY BOŻEJ", gdy brakuje własnych sił a zadanie przerasta osobiste możliwości.

Jeżeli jakieś zadanie dobrze rozeznałam, a mimo to było ponad moje siły, prosiłam o MOC Bożą i wielokrotnie jej doświadczałam.

Było jej tyle, że nawet pod koniec dnia, po ciężkiej pracy, nie czułam znużenia i zwyczajnej o tej porze senności.

To moje świadectwo, doświadczenie, którego Ty też możesz doświadczyć :)

Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale MOCY

Promyki dla Ciebie. Kiara

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Walka Karnawału z Postem w moim życiu

  Ten tytuł słynnego obrazu Piotra Bruegela, przyszedł mi na myśl, gdy rozważałam sobie,

mój osobisty, stosunek do wszelkiego świętowania.

Na obrazie Bruegela nacierajaą na siebie dwa orszaki:

Na czele jednego, posuwa do przodu, siedzący okrakiem na beczce grubasek.

Na głowie ma pasztet z drobiu, a w ręce jako szpadę - napakowany rożen.

Za nim, cały orszak ludków, którzy jedzą, piją, grają...

Postem jest chuda dama z orężem, w postaci drewnianej łopaty z dwoma suszonymi śledziami.

W tym orszaku, drepczą ci, co zajadają postne placki...

Karnawał, świętowanie, tak zwana rozrywka, zawsze była dla mnie problemem.

Może dlatego też, nigdy w życiu nie zagrałam w żadną grę komputerową :)

Po godzinie świętującej imprezy, zaczynam rozglądać się za moim koszyczkiem z robótką.

Po dwóch godzinach, patrzę na zegarek i czas strasznie wolno wtedy płynie.

Przeczytałam kiedyś w życiorysie św. Teresy z Awila, że ona też do rozmównicy klasztornej,

przychodziła z koszyczkiem robótki w ręku.

To mnie uspokoiło i rozgrzeszyło na lata :)

 

 

W tegorocznym karnawale, strasznie nam obrodziły różne imprezy.

Na dokładkę, prawie wszędzie, "obecność obowiązkowa" :)

Tu wycięłam siebie ze zbiorowego zdjęcia, by nie naruszyć niczyjej prywatności :)

"Uzbroiłam się w mój ozdobny mankiecik - bransoletkę, by patrząc na wyhaftowane serduszko,

pamiętać o tym, jak mam podchodzić do bliźnich i jak przełamywać mój pustelniczy charakter :)

A tak poważnie, to mankiecik, przez swą treść symboliczną, zaczął pełnić rolę nieomalże "skromnej filakterii" :)

Pozdrawiam wszystkich Gości na stronie. ( widzę Was na moim liczniku :)

Z PROMYKAMI :)

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Anioł Stróż

 Od dzieciństwa bardzo wierzyłam w istnienie mojego Anioła Stróża.

Popołudniami, w czasie trwania całej Szkoły Podstawowej, uczęszczałam do Szkoły Muzycznej I stopnia w Sopocie.

Ten kontakt z żywą muzyką klasyczną (u mnie - fortepian, flet poprzeczny) był niezwykle cenny.

Szkoła Muzyczna uczyła wrażliwości, dyscypliny, otwierała maluchów na publiczne wystąpienia.

A gdzie tu Anioł Stróż?

Otóż wieczorne powroty, szczególnie jesienią i zimą, ciemnymi ulicami, były dla mnie zawsze - apokaliptyczne.

W krzakach mijanych ogrodów, straszyły złe stwory, złowrogie cienie.

Przejście przez ciemny wiadukt, było jak zaglądanie do "szeolu"

Jedynym obrońcą i przyjacielem, którego kurczowo trzymałam się za rękę, był mój ANIOŁ STRÓŻ.

Kiedy wracaliśmy już szczęśliwie do domu, zawsze układając się do snu,

robiłam mu miejsce na drugiej połowie łóżka, pilnując,

by Go w nocy nie obudzić :)

Tego anioła zrobiłam na indywidualne zamówienie.

Jest wielkości sporej poduszki, cały bawełniany. Można go prać w całości,

bo wypełniony jest tym co zawierała antyalergiczna poduszka z IKEI.

Indywidualna dedykacja pozostanie miłą pamiątką na długo.

Pozdrawiam z wietrznych Kaszub :)

 

 

 

KIARA - nowe imię?

  Mogłabym powiedzieć, że to mój pseudonim artystyczny, ale to nie byłaby pełna odpowiedź.

Jestem Chrześcijanką w Kościele Katolickim i na całe moje życie ogromny wpływ ma wiara.

Od wielu lat posługujemy z mężem w kościele, poznaliśmy się nawet w Duszpasterstwie Akademickim u Ojców Dominikanów w Gdańsku.

Pismo Święte poznawaliśmy u Ojców Jezuitów w Gdańsku-Wrzeszczu,

pod niezrównanym prowadzeniem Ojca Mietka Wołoszyna.

Obecnie od ponad 15 lat jesteśmy w Charyzmatycznym Ruchu Odnowy w Duchu Świętym.

I właśnie ta "charyzmatyczność" miała pośredni wpływ na moje "nowe imię"  Kiara.

Od lat, w trakcie "modlitwy językami", której treść zna jedynie Bóg, przewijało się u mnie słowo "kiara".

Nie zastanawiałam się nad tym rozumowo, to było jak muzyka. Któregoś jednak dnia poczułam jasny błysk

natchnienia, by wklepać to słowo do wyszukiwarki Googla i m.in. wyskoczyło mi wyjaśnienie  tego imienia

łacińskiego pochodzenia jako - "jasna".

To mi się bardzo spodobało, było prawie jak nadanie mi nowego imienia.

Od dzieciństwa zachwycało mnie wszystko co jasne, białe, później poznałam symbolikę tego koloru

w Piśmie Świętym, która też mnie zachwyciła i ten kolor wplata się w moje życie coraz ściślej.

Moje ubrania, wystrój domu, kwiaty w ogrodzie, nadmiar posadzonych w ogrodzie

brzózek...

Tylko mój mąż narzeka, że wszystko przemalowuję na biało i gro naszych finansów idzie na

proszki do prania :)

 

Pewnie będę się tu nieustannie wybielać,

ale przecież nikt nie jest bez grzechu, nawet ja :)))  W Y B A C Z C I E

 

To moje zdjęcie zrobione zostało w zeszłym roku w dniu naszego wyjazdu z rekolekcji

w Krakowie naprzeciw Opactwa w Tyńcu. Był to czas obfitego nasycenia prawdziwym,

duchowym światłem we wspólnocie braci i sióstr z różnych krajów i języków.

Pozdrawiam z promykami :)

 

 

 

Więcej artykułów…

  1. Wstęp jako świadectwo

Podkategorie

Translator

Achiwum bloga

Kiara

Witam serdecznie na moim blogu.
Uchylam drzwi do mojego świata,
by podzielić się choć odrobiną
światła, radości, nadziei i wiary :)

Grażyna - Kiara 

Tu mnie znajdziesz

 

 Rodzinny SKLEP internetowy

http://sklep.kiaraproart.pl/

 

Moje filmiki na YouTube

 

 Serwis Kolekcjonerski  PINTEREST

 

   Strona naszej Agencji Reklamowej

www.SuperPapier.pl

Mój Profil na Facebooku

www.Facebook.com

 

moje AKTUALNOŚCI  ->INSTAGRAM

 

Strona naszej Wspólnoty Modlitewnej:

www.Betlejem.gdan.pl

 

Polskie Strony Artystyczne

 

 

Sklep (shop)

Mój SKLEP

w międzynarodowej Galerii ETSY

My ETSY shop

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Sklep firmy rodzinnej:

 http://sklep.kiaraproart.pl/pl/

 

 

Kolekcja  Ślubna  (WEDDING)  

 

Kolekcja NATURA (NATURE)

 

Kolekcja KOLORY (COLORS)

Odwiedza nas 150 gości oraz 0 użytkowników.

CYTATY blogowe

 

 Prawa autorskie

do wszystkich projektów, prac, zdjęć

oraz tekstów,

prezentowanych na tej stronie www,

są moją własnością.

W celu skorzystania z nich proszę o kontakt:

Grażyna Grzebińska-Kapusta

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

 

 

Ilustracje książkowe

 

 

Hand made w zbliżeniach

 

Tkanina unikatowa

 

Tutoriale

 

 

Torebki romantyczne

 

 

 

 

Ozdobne mankiety

 

Broszki -miniaturki

 

 

Kolekcja ślubna

 

Kolczyki jak motyle

 

 

 

Kolekcja ślubna

 

Kiara

 

Ekologiczne szydełkowanie

 

Torebki wieczorowe

 

ilustracje dla dzieci

 

 

Kolekcja dla dzieci