1 IV Niedziela PALMOWA

Nadrzędna kategoria: Wiara
Kategoria: Moje artykuły na BETLEJEM
Opublikowano: niedziela, 01, kwiecień 2012 00:35

(Ps 22,8-9.17-20.23-24)


REFREN: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą,
wykrzywiają wargi i potrząsają głowami:
„Zaufał Panu, niech go Pan wyzwoli,
niech go ocali, jeśli go miłuje”.

Sfora psów mnie opadła,
otoczyła mnie zgraja złoczyńców.
Przebodli moje ręce i nogi,
policzyć mogę wszystkie moje kości.

Dzielą między siebie moje szaty
i los rzucają o moją suknię.
Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka:
pomocy moja śpiesz mi na ratunek.

Będę głosił swym braciom Twoje imię
i będę Cię chwalił w zgromadzeniu wiernych:
„Chwalcie Pana, wy, którzy się Go boicie,
niech się Go lęka całe potomstwo Izraela”.

 

PSALM 22(21)1

 

Męka Mesjasza i jej owoce
 

Kierownikowi chóru. Na modłę pieśni: «Łania o świcie». Psalm. Dawidowy.
Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?
Daleko od mego Wybawcy słowa mego jęku.
Boże mój, wołam przez dzień, a nie odpowiadasz,
[wołam] i nocą, a nie zaznaję pokoju.
A przecież Ty mieszkasz w świątyni,
Chwało Izraela!2
Tobie zaufali nasi przodkowie,
zaufali, a Tyś ich uwolnił3;
do Ciebie wołali i zostali zbawieni,
Tobie ufali i nie doznali wstydu.
Ja zaś jestem robak4, a nie człowiek,
pośmiewisko ludzkie i wzgardzony u ludu.
Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą,
rozwierają wargi, potrząsają głową:
«Zaufał Panu, niechże go wyzwoli,
niechże go wyrwie, jeśli go miłuje»5.
10 Ty mnie zaiste wydobyłeś z matczynego łona;
Ty mnie czyniłeś bezpiecznym u piersi mej matki.
11 Tobie mnie poruczono przed urodzeniem6,
Ty jesteś moim Bogiem od łona mojej matki,
12 Nie stój z dala ode mnie, bo klęska jest blisko,
a nie ma wspomożyciela.
13 Otacza mnie mnóstwo cielców,
osaczają mnie byki Baszanu.
14 Rozwierają przeciwko mnie swoje paszcze,
jak lew drapieżny i ryczący7.
15 Rozlany jestem jak woda
i rozłączają się wszystkie moje kości;
jak wosk się staje moje serce,
we wnętrzu moim topnieje8.
16 Moje gardło suche jak skorupa,
język mój przywiera do podniebienia,
kładziesz mnie w prochu śmierci.
17 Bo [sfora]9 psów mnie opada,
osacza mnie zgraja złoczyńców.
Przebodli ręce i nogi moje10,
18 policzyć mogę wszystkie moje kości.
A oni się wpatrują, sycą mym widokiem;
19 moje szaty dzielą między siebie
i los rzucają o moją suknię.
20 Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka;
Pomocy moja, spiesz mi na ratunek!
21 Ocal od miecza moje życie,
z psich pazurów wyrwij moje jedyne dobro,
22 wybaw mnie od lwiej paszczęki
i od rogów bawolich - wysłuchaj mnie!11
23 Będę głosił imię Twoje swym braciom
i chwalić Cię będę pośród zgromadzenia:
24 «Chwalcie Pana wy, co się Go boicie,
sławcie Go, całe potomstwo Jakuba;
bójcie się Go, całe potomstwo Izraela!
25 Bo On nie wzgardził ani się nie brzydził nędzą biedaka,
ani nie ukrył przed nim swojego oblicza
i wysłuchał go, kiedy ten zawołał do Niego».
26 Dzięki Tobie moja pieśń pochwalna płynie w wielkim zgromadzeniu.
Śluby me wypełnię wobec bojących się Jego12.
27 Ubodzy13 będą jedli i nasycą się,
chwalić będą Pana ci, którzy Go szukają.
«Niech serca ich żyją na wieki»13.
28 14 Przypomną sobie i wrócą
do Pana wszystkie krańce ziemi;
i oddadzą Mu pokłon
wszystkie szczepy pogańskie,
29 bo władza królewska należy do Pana
i On panuje nad narodami.
30 15 Tylko Jemu oddadzą pokłon wszyscy, co śpią w ziemi,
przed Nim zegną się wszyscy, którzy w proch zstępują.
A moja dusza będzie żyła dla Niego,
31 potomstwo moje Jemu będzie służyć,
opowie o Panu pokoleniu przyszłemu,
32 a sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi, który się narodzi:
«Pan to uczynił».

 

 Zacytowałam dwie wersje dzisiejszego psalmu.

Pierwsza, skrócona - śpiewana na Mszy Świętej.

Druga pełna - z Biblii.

Warto zapoznać się zawsze z całym psalmem,

kontemplować całą treść.

Dzisiejszy Psalm 22, napisany całe wieki przed przyjściem na świat Pana Jezusa,

już wtedy zapowiadał proroczo, jak Mesjasz będzie zbawiał ludzi.

Pierwszy werset tego Psalmu, Jezus będzie cytował, konając na krzyżu:

Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

Przyjdzie do swoich a swoi Go nie przyjmą.

Utworzy wspólnotę Apostołów a oni na końcu wszyscy, oprócz Jana, opuszczą Go.

Piotr wyprze się znajomości z Nim a Judasz Go zdradzi.

Jak w psalmie 22 przebodą Jego ręce i nogi,

gardło Mu wyschnie jak skorupa

losy rzucą o jego suknię...

Tyle szczegółów wyjawionych przez Boga wieki wcześniej,

a oni Go nie rozpoznali, może za mało interesowali się Pismem Świętym?

Czekali na innego mesjasza, który wjedzie na białym koniu, zetrze pogan,

przepędzi rzymskiego okupanta.

A tu MESJASZ PRAWDZIWY, zaplanowany przez Bożą Miłość,

wjeżdża na osiołku, pozwala się zdradzić, wyszydzić.

Nie walczy z ludźmi, ale walczy o ludzi.

 

Myślę o tym wszystkim co roku o tej porze i nie mogę, moim ludzkim rozumkiem,

pojąć Bożej Miłości, tego dobrowolnego ogołocenia, niepojętej cierpliwości, pokory...

Mogę tylko nieskończenie dziękować za Jego Dzieło Odkupienia.

Panie Jezu, Boży Baranku!

Bądź uwielbiony!

 

Zostańcie z Bogiem,

Grażyna z Sulęczyna

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .